Om Oss

Jeg godtar å motta tilbud og fordeler pr epost eller telefon

Om Oss                                                                                                                              

I mange land stilles det høye krav for å komme inn på medisin-, tannlege-, veterinær- og farmakologistudier, og det kan virke uoverkommelig å komme inn på ett av disse studiene. Men, vi i M.D. International Studies kan hjelpe deg! Vi forbereder deg til opptakspøvene ved medisinstudier i utlandet, og hjelper deg sikre deg en plass ved det studiet du ønsker deg inn på.

 

 

M.D. International Studies er en nyskapende ide, utviklet av legen og foreleseren Dr. Moshe Cohen. Siden starten i 2006, har Dr. Cohens medisinske grunnkurs forberedt over 2000 studenter som vil studere medisin i utlandet. I løpet av disse årene har avgangsstudenter fra de forberedende grunnkursene kommet inn ved ledende universiteter rundt om i verden, og de har lykkes med medisinstudier.

De unike kursene er utarbeidet for å maksimere studentenes forståelse, og gi  et grunnleggende kunnskapsnivå innen fysikk, biologi, kjemi, anatomi og fysiologi. Dette kunnskapsgrunnlaget er viktig for å bestå opptaksprøvene, og for å lykkes med i de første semestrene av studiene. Lærerne på kurset er leger, medisinstudenter og helsepersonell. Kurset blir holdt på engelsk, dette vil hjelpe studentene med å komme raskere inne i den medisinske terminologien ved sine studiesteder.

M.D. International Studies sitt mål er å realisere drømmene til de som ser medisin som sitt kall.

 

 

Tilbake til hjemmesiden

Tilbake til Studere i utlandet