Charles University – Faculty of Medicine i Hradec Kralove

Jeg godtar å motta tilbud og fordeler pr epost eller telefon

Charles University – Faculty of Medicine i Hradec Kralove

 

Studer medisin ved Charles university, Medisinstudier i Tsjekkia

 

 

Charles University Faculty of Medicine i Hradec Kralove har fått sitt navn etter hjembyen. Det medisinske fakultetet ble etablert i 1945 som en underavdeling av Charles Universitetet. Charles Universitys medisinske fakultet ansees som det ledende fakultetet for medisin i Tsjekkia.

 

 

 

 Idag studerer mer enn 1300 studenter almennmedisin og odontologi ved fakultetet.

Hradec Kralove er det historiske og kulturelle senteret for den østlige delen av Tsjekkia, byen ligger 100km fra Praha.

M.D International Studies hjelper deg å komme inn på det studiet du vil, les mer om våre kurs her

 

Tilbake til Medisinstudier i Tsjekkia


Internasjonale program :

  • Allmenn medisin: 6 årig program som ved fullført studium gir tittelen “MUDr” – “Medicinae Universae Doctor” (M.D.) – Doctor of General Medicine
  • Tannlege: 5 årig program som ved fullført studium gir tittelen MDDr. – “Medicinae Dentalis Doctor” – Doctor of Dental Medicine

Studieavgift:

  • Allmenn medisin: $14,500 pr år
  • Tannlege: $16,500 pr år

Opptakskrav:

  • Allmenn studiekompetanse
  • Opptaksprøve: Skriftlig eksamen i fagene Biologi, kjemi & enten fysikk eller matamatikk (valgfritt for søker) I tillegg kommer et intervju og personlig motivasjon for studiene.

Bokostnader:

  • Ca. $600 pr måned (Universitetet tilbyr hybler til $150 pr måned)
Besøk universitetets hjemmeside