M.D. International Studies kursgaranti – 100% framgång

Jag vill få erbjudanden och förmåner per telefon eller E-mail

M.D. International Studies kursgaranti

Vi garanterar att vår medicinska grundkurs ger dig följande: 

 

READINESS – Vi garanterar våra studenter färdighet att klara av antagningsprov och intervjuer. Skulle de efter att ha pluggat och avslutat vår kurs ändå inte känna sig självsäkra nog erbjuder vi dem att studera om hela kursen helt utan kostnad!

SATISFACTION – Vi garanterar våra studenter tillfredställelse med vår kurs och den service som vi erbjuder. Om våra studenter inte är nöjda så erbjuder vi dem att studera om hela kursen helt utan kostnad!

SUCCESS – Vi har uppnått nära 100% framgång med våra kurser! Samtliga av våra tidigare studenter har blivit antagna till prestigefyllda universitet i Europa. Skulle en av våra studenter ej lyckas med att bli antagen till ett av de tre universitet som de ansökt till har de möjligheten att plugga och läsa om hela kursen helt utan kostnad! Studenten kan då söka igen till de valda universiteten med ännu bättre kunskap och högre självsäkerhet.

 

100% av de som sökt till Palacky University i Olomouc efter att ha deltagit i MD International`s grundkurs, har blivit antagna!

 

 

medical-palacky-document